קבלה – מושגים: חכמה

חיה (ח"ב פ"ב או"פ ו'):
היא אור חכמה, בסו"ה החכמה תחיה את בעליה.
כח) חיצוניות (ח"ב הסת"פ ו'):
הזך יותר שבכל כלי נבחן ל"חיצוניות" הכלי, והוא בחינת כלי, לאו"מ המאיר בו מרחוק.