קבלה – מושגים: התנוצצות | התעבות

מא) התנוצצות (ח"ג פ"ב אות ב'):
הארת האו"ח, מכונה תמיד בשם "התנוצצות" או ניצוצין.
מב) התעבות (ח"ג פ"א אות א'):
השגת "הרצון לקבל" במדה מרובה.