קבלה למתחיל – צער וחורבן הבית

בית המקדש היה המקום בו השרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו באופן גלוי יותר משאר העולם. אמנם כמובן בורא עולם נמצא בכל מקום, אך בכל זאת יש מקומות קדושים יותר מאחרים. לדוגמה: ארץ ישראל קדושה יותר משאר הארצות, ירושלים קדושה יותר משאר ערי הארץ. בתוך ירושלים, המקום הקדוש ביותר הוא המקום בו עמד בית המקדש.