חסידות: הירידה והלידה למצרים

3

#חסידות #קבלה #פרשה #מצרים #קליפה #פרעה