ערבים נהרגים. להיעצב? לשמוח? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב יוני כהן

דף היומי בזוהר בראשית ב', עמ' רי"ז-רי"ט משיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:
איך נכון להרגיש בזמן שהערבים נהרגים?

סיכום השיעור:

אומר לנו הזהר הקדוש שכשהשם ביקש לעשות דין ברשעים, דהיינו להעניש אותם על זה שהם פוגעים בעם ישראל, הוא התעצב על לבו.

לבו של האדם הוא מקום האחדות. מה עובר בליבנו בזמן שאנו שומעים שאויבינו נהרגים? האם מרגישים קצת כאב, או שאומרים "כן ירבו"?

ישנה הרגשה טבעית באדם שניצחון פירושו להביס את הצד השני, לגבור עליו. אבל כאן מציע לנו הזוהר סוג אחר של נצחון: ששני הצדדים יהיו מחוברים יחד לאמת. מזה צריך שיהיה איכפת לנו.

יהי רצון שישכון שלום אמת בישראל ובכל העולם כולו.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.