תיקוני הזוהר – הקדמה: צפרא דימא | ל"ח – ל"ט

#תיקוני #הזוהר – #הקדמה: לא תיקח האם | כח-לז
#הדף #היומי #מעלות #הסולם #זהר #תיקונים #הרב #ברנדוויין #ברנדווין #ברנדוין

תודעת הנסתר

תודעת הנסתר וחכמת הנסתר שיעורים