הדף היומי בתע"ס – חלק ה | סיכום | שיעור 36 עמודים שנ"ו – שנ"ז

שיעור 36 – תלמוד עשר ספירות- דף היומי- חלק ה'
סיכום בנקודות עמוד שנ"ו- שנ"ז – י' טבת תש"ף
בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני
1. בשיעור זה אנו מבדילים בין כלי דכתר במטי ולא מטי בע"ב לבין כלי דכתר במטו"ל בס"ג.
2. הכלי דכתר נקרא י' פשוטה כשה – ו' וה-ד' דמילוי הם כלי דחכמה של ס"ג, שכאשר הם עולים בבחינת מ"ן לכלי דכתר, אז הכלי דכתר נקרא יו"ד.
3. כלי זה נקרא י היות והוא זכר ללא נקבה נפרדת, היות ולא היה ביטוש בין האור שבא לרשימה שנשארה בכלי דכתר. בשונה מפרצוף ע"ב.
4. בפרצוף ע"ב היה כלי דנקבה ולכן הוא נקרא ה', שהוא צד נקבה. זאת היות והיה ביטוש בין אור החכמה שהגיע לכלי דכתר ובטש ברשימה דהתלבשות שנשארה בכלי דכתר.
5. כאשר אנו מסתכלים באופן כללי על חלק ה', אנו משלימים פה את מה שכתוב ברצ"ו, די בתחילת בחלק, על ג' סוגי חלוקות שהן:
א' רשימות פשוטות שנמצאות בראש דגל' לאחר הביטוש שלו
ב' בפרצוף ע"ב שיש כלי דנקבה וכלי דזכר שהנקבה שם היא הביחנה השולטת, היא עיקר הבית
ג' פרצוף ס"ג שבו יש רק כלי דזכר ללא כלי דנקבה.
6. החלוקה שאנו רואים כהשקפה ניתן לראות אותה כשורש שהוא בכתר ואהבה שהיא בחכמה, שצד הנקבה זולט בה. ויראה או שמחה שצד הזכר שולט בו. אנו רואים שבשורש העליון של א"ק, האהבה קודמת ליראה, דהיינו שהאהבה היא השולטת והיראה היא תנועה שעושים כאשר אוהבים כדי שלא תופסק האהבה – יראה המשמרת את האהבה.
לעומת זאת כאשר נלמד צ"ב, נראה שכדי לבנות את האהבה, חייבת היראה להיות קודמת לאהבה. וכל זאת אנחנו רואים בג' החלוקות שממנה יש עוד הרבה השלכות שכאן דיברנו על השלכה אחת.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il