מהי הדרך הנכונה? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב ישראל לנג

דף היומי בזוהר הקדוש, בראשית ב' עמודים רכ"ז-רכ"ט, על פי שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א

שאלות:
מהי הדרך הנכונה להלך בה?
כיצד מבקש דוד מהקב"ה "הורני ה' דרכך", הרי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים?

סיכום השיעור:

האדם הרוצה להצליח בדרכו בעבודת ה' צריך להתייעץ בתפיסת הבורא שבתוכו. לכן, כך אומר לעצמו: "אם יש בורא בעולם, מה זה אומר לגבי? מה אני צריך לעשות?".

בנוסף, צריך להתפלל לפני הקב"ה כדי שהקב"ה יצליח את דרכו.

האדם הסכל הוא מי שאינו מאמין בקב"ה וליבו חסר מהשראת השכינה. הסכל, כשהולך בדרך, אינו עוסק בתורה, ואפילו כשהוא שומע דברי אמונה, אומר שטפשות לעסוק בו.

שואל הזוהר הקדוש, כיצד דוד המלך ביקש מהקב"ה :"הורני ה' דרכך", הרי יראת שמים זה משהו שתלוי באדם?

עונה הזוהר, שדוד ביקש שה' יורה לו את הדרך, אך הוא מתחייב להלך בה ולירא את ה'.

ספר בראשית מסתיים בצורה נפלאה, המתארת את חלקם של הצדיקים: "עתיד הקב"ה להאיר לצדיקים בעולם הבא, ולתת שכר מנת חלקם, מקום שאין העין שולטת לעמוד עליו, כמו שנאמר: "עין לא ראתה אלהים זולתך, יעשה למחכה לו". אשריהם הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא. ברוך ה' לעולם אמן ואמן."

סיימנו פרשת בראשית בזוהר הקדוש ברוך ה'!!!

בעזרת ה' נתחיל פרשת נח בשבוע הבא.

שיהיה להצלחת כלל ישראל וחיילי צה"ל שה' ישמור עליהם ושנזכה לגאולה השלימה במהרה.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.