כיצד בונים אמונה? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב תום לב

דף היומי בזוהר, פרשת נח עמודים ד' עד ו', מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלות:
כיצד ניתן לבנות אמונה?
מה נכון יותר לפעול, את המעשה החיצוני או את הכוונה?

סיכום השיעור:

מספר לנו הזוהר הקדוש, שנח הוא שורש האמונה. אדם יכול לחפש שורש זה בנפשו ע״י שבונה תיבה, שהיא הכללת הרצון עם בחינת השפעה. צריך האדם לדעת ששום דבר אינו יכול להתקיים אם אינו בונה עצמו על יסוד אמוני. היות ונח פעל באופן זה, כל התולדות התקיימו ממנו, כאשר פעל בתיקון מיוחד זה של התיבה.

מהי התיבה? תיבה היא תיקון של אמונה. השורש לאמונה של האדם הוא, שיסכים לצאת מהרגליו ורצונותיו הקבועים (בבחינת הבית), ולבוא לאמונה (סוכה). ולכן ״תיבה״ היא היפוך אותיות ״הבית״. התיבה היא ממש כנגד הסוכה, וממנה מתחילים לקנות הגיון אחר בחיים.

עוד מסביר הזוהר מדוע נכתב בתורה ב׳ פעמים – ״נח נח״? ומפרש שכך נכתב על כל הצדיקים, שזהו משום שיש להם ב׳ רצונות – הן לעוה״ז והן לעוה״ב. אם אדם רוצה להיות צדיק, צריך שיהיה לו הכוח הן לפעול במעשה החיצוני בבחינת עוה״ז, ומאידך ליהנות מהתוצאה, שהיא בתוכו פנימה. דהיינו שהצדיק פועל הן בחוץ והן בפנים. כלומר שפועל עם חיות ורצון, הן מעבודת העוה״ז והן ממה שעתיד לקבל בעוה״ב. מחד לא מוותר על העבודה בעוה״ז, ומאידך קשור לתכלית שבעוה״ב, שזהו סוד מערת המכפלה (כלומר שהתודעה נכפלת מפנימיות וחיצוניות).

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמס \ וואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.