לימוד לליל שבועות

#מאמר #ליל #הכלה #לילא #דכלה #תודעת #הנסתר