תלמוד עשר הספירות – הנברא לא צמצום של תודעת הבורא ח"ו!

11

תלמוד עשר הספירות – הנברא לא צמצום של תודעת הבורא ח"ו!