#ליקוטי #מוהרן – תורה י"ב

5

#ליקוטי #מוהרן – תורה י"ב – תהלה לדוד ארוממך אלהי