#ליקוטי #מוהרן – תורה י"ב

2

#ליקוטי #מוהרן – תורה י"ב – תהלה לדוד ארוממך אלהי