הילולת הבעל שם טוב

1

#בעל #שם #טוב ו' בסיוון הילולת הבעל שם טוב