יום פטירת אביר יעקב אבוחצירא – מחשוף הלבן

יום פטירת #אביר #יעקב #אבוחצירא - מחשוף הלבן\
שיעורים באביר יעקב על פי פרשת השבוע