תלמוד עשר הספירות

1

15 #תלמוד #עשר #הספירות תרגול ועזר שו'ת נט סח #חלק #ג'