#תלמוד #עשר #ספירות

19

13 מושגים בקבלה שו'ת מא מח חלק ג' #תלמוד #עשר #ספירות