אביר יעקב

#אביר #יעקב #פיתוחי #חותם #מחשוף #הלבן #הילולא כ' בטבת יום פטירת הצדיק המקובל האביר יעקב אבוחצירא