מראה לנשמה שש דקות מהפרשה בקבלה ופנימיות פרשת יתרו