מראה לנשמה על ראש חודש וחנוכה 18⏳ באספקלריית הקבלה והחסידות