קבלה למתקדמים פרי חכם א' – הקדמת בן המחבר שיעור ב'