18 קבלה למתקדם פרי חכם א' – הקדמת בן המחבר שיעור ב'