פניני מוהר"ן: ללומדי רבי נחמן -מדוע לא להסתפק בקיצורים?