מושגים בקבלה תלמוד עשר הספירות שו'ת מא מח חלק ג'

3