קבלה למתחיל לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ

8