קבלה למתחיל למה צריך טומאה וכיצד לעלות את מעלת הקדושה

4