קבלה למתחיל בעל הסולם נר ישראל או הרב'ש לב ישראל

7