קבלה וחסידות פרעה מלשון פטרייה, ולמה שניהם גזלנים

4