קבלה וחסידות מהי שכינה ומדוע שהיא בעפר זה שמירה

5