קבלה וחסידות כל השוכח משנתו ותלמודו מתחייב בנפשו

7