מדוע חובה לעסוק בחכמת הקבלה ופנימיות התורה קבל עם ועדה