חכמת הקבלה ההבדל בין מקובל אמיתי לבעל השגה בנגלה

4