חכמת הקבלה הגשמיות היא כמו משחק בגולות לעומת יהלום