הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות כה כו למלא את הכרס

7