הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות ג' ד' בחירה בחיים

13