קבלה למתחיל הקדמה לפנים מאירות אות ט'ו בגד או לבוש