קבלה למתחיל הקדמה לפנים מאירות אות יב' קיום ושכלול 1