קבלה למתחילים – מאמר לסיום הזוהר: שיעור ה' – תורת אמת

15