קבלה למתחילים – מאמר לסיום הזוהר: שיעור ג' – תפיסת המציאות

44