תלמוד עשר הספירות – מאמתי נתגלתה העוביות שבבחינה ד'?

6

#קבלה #תודעת הנסתר #חכמת #הקבלה תלמוד עשר הספירות