תלמוד עשר הספירות – כיצד ואצל מי נבחנים ריבויי הצורות והשינויים שבעולמות?

5

#תלמוד #עשר #ספירות – כיצד ואצל מי נבחנים ריבויי הצורות והשינויים שבעולמות?