תלמוד עשר הספירות – במה יצא האור מכלל מאציל להיות נאצל?

13

#תלמוד #עשר #הספירות – במה יצא האור מכלל מאציל להיות נאצל?