תלמוד עשר הספירות – במה יצא האור מכלל מאציל להיות נאצל?

7

#תלמוד #עשר #הספירות – במה יצא האור מכלל מאציל להיות נאצל?