תלמוד עשר הספירות – מה המה המושגים המשוללים מחכמת הקבלה?

13

תלמוד עשר הספירות – מה המה המושגים המשוללים מחכמת הקבלה?