תלמוד עשר הספירות – איזו בחינה נשארת ריקה מאור?

3

תלמוד עשר הספירות –