תלמוד עשר הספירות – איזו בחינה נשארת ריקה מאור?

2

תלמוד עשר הספירות –