תלמוד עשר הספירות – איזו בחינת קבלה תיחשב לבחינת השפעה?

3

תלמוד עשר הספירות –