שמור וזכור בדיבור אחד | מאמר ל"ג חלק א | מאמרי הסולם כרך ב

סיכום בנקודות בתע"ס חלק יד עמודים א' תקפג-תקפד שיעור 46

1.היום למדנו את ההבדל בן תפילין של ראש לתפילין של יד שתפילין של ראש צריכות להיות בגילוי ושל יד בכיסוי
2. תפילין של ראש מבטאים את ההארה של ל' דצלם שהיא מתחילה בנקודת ההבדל בין מ' דצלם שזה בדיוק בתחילת שיערות ראש לל' דצלם שזה בבחינת הפנים שהתפילין של ראש באות לגלות את ההארה שבפנים
3. תפילין של יד מבטאים את הכיסוי לאור של תפילין של ראש שאינם יכולים להתגלות בבחינת הגוף היות והגוף כמו עשיו רוצה ג"ר דחכמה
4. בזכות תפילין של יד שהם כמו כיסוי של הנרתיק של החמה ניתן לקבל ולגלות את התפילן של ראש בבחינת ל דצלם

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4