קבלה – קורס חכמת קבלה

קורס קבלה למתחיל – אחד הקורסים המקיפים והיסודיים ביותר ברשת בחכמת האמת למתחילים ומתקדמים

#חכמת #קבלה – קורס בחינם לשם הפצת החכמה | מהותה של חכמת הקבלה -מתן תורה.
לימוד מתוך מאמרו של בעל הסולם מהספר מתן תורה – מהותה של חכמת הקבלה, בשילוב יסודות כללים וכלים רוחניים בכל שיעור המכשירים ומכינים את האדם לגשת נכון ללימוד חכמת האמת. תקציר: חכמת הקבלה היא חכמה של התגלות הבורא לבריותיו – נקראת חכמת הקבלה ולא חכמת ההשפעה על שם תכליתה, שצריך לקבל בעל מנת להשפיע. חכמת קבלה היא החכמה היחידה בעולם, שמתעסקת מעבר לזמן ומקום העדר חילוף ותמורה, "הוא ותמורתו יהיה קודש". כל החכמת האחרות עוסקות בזמן ומקום, או ברמת הנפש הבהמית בתחתית עולם העשיה, או מצד נהירו דקיק של בי"ע דטומאה, שהם גם מדרגות נחמדות ביחס לבהמתיות הרגילה והרדודה, אבל הכל עדיין במסגרת האשליה הגשמית והנפש הבהמית החיה תחת חוקי הצמצום והנפסדות של הרצון לקבל לעצמו הנמצא בהופכיות הצורה מהמאציל. וחכמת הקבלה היא היחידה בעולם שעוסקת לחלוטין מעבר לגשמיות, ואף מעבר לגשמיות (החומר) שברוחניות. (אב"יע דקדושה) על כן נקראת תורה דיצירה, תורת הצורות, שלוקחת את האדם אף מעבר לחומר הרוחני שנקרא רצון לקבל, ומחברת אותו לצורה נצחית של מידת ההשפעה כדי להביאו לדבקות בבורא וגילוי מחשבת הבריאה שהיא להנות לנבראיו – שנזכה לגלותה – אמן!