קבלה – אהבה או תאווה? לב אבן או לב בשר?

1

קבלה – אהבה או תאווה? לב אבן או לב בשר?