חג הגאולה – י"ט בכסלו

7

חג הגאולה – י"ט בכסלו – חשיבות לימוד סוד זהר ופנימיות #גאולה #חג #צמאה