חג האורות – הכנה לחנוכה #קבלה

15

חג האורות: 8 תובנות מדהימות לחג החנוכה בראי הקבלה והחסידות