ספר הזהר

מה ההבדל בין היהדות לתורות המזרח? לנצרות? למדע? לאיסלאם? ליוונים? לפאגנים? וכו' ומדוע האיסלאם והיהדות והנצרות הם הדתות המרכזיות בעולם? האם מותר ללמד גויים קבלה?מהו סוד הבחירה? ומה זה בחירה? מה ההבדל בין בחירה לברירה בין בחירת הנשמה לגוף? מה בין אדם למלאך? בן אדם לרובוט? מה בין הרקולס ישו ואדם הראשון? האם גוי יכול ללמוד קבלה? מה תפקיד הגויים מצב החיוב בעולם? הבדל בין יהודי לגוי? ההבדל בין בהמה לגוי? האם לגוי מותר ללמוד קבלה? מה מיוחד בארץ ישראל? מה מיוחד בירושלים ובהר הבית? מדוע לעולם לא יהיה שלום בחיצוניות? האם ירושלים שייכת רק לישראל?